Peter Borgelin fastighetsmäklare, Mats Boson lokalmäklare och Henrik von Porat företagsmäklare

Vi är specialister inom försäljning, förvärv, uthyrning, värdering och rådgivning när det gäller kommersiella fastigheter, lokaler och företag.