Affärsmäklarna

Peter Borgelin och Henrik von Porat

Affärsmäklarna Borgelin och von Porat AB etablerades i december 2009, företagets mäklare har dock mångårig erfarenhet.
Så här säger Peter och Henrik: Vår bakgrund innebär att vi tillsammans aktivt kan hjälpa kunder som vill köpa, sälja, hyra/hyra ut,
få värderat eller bara få rådgivning när det gäller kommersiella fastigheter, lokaler och företag.

 

PETER BORGELIN, registrerad fastighetsmäklare sedan 1994.

Peter, som har ”rötter” i Skåne, är född i Stockholm men bosatt i Helsingborg sedan år 1980. Anställd som ansvarig fastighetsmäklare för ett av Skånes äldsta mäklarföretag – Mäklarfirman Axel Svensson Eftr i Helsingborg (grundat 1919) – under åren 1994-1996. Förmedling av villor, bostadsrätter och gårdar. Arbetade även åt kronofogden med förmedling av exekutiva fastigheter.

Verksam som ansvarig fastighetsmäklare för förmedling av kommersiella fastigheter och hyreshus vid Svensk Företagsförmedling i Helsingborg under åren 1996 – 2003. Under denna period förmedlades ett synnerligen stort antal kommersiella fastigheter och hyreshus där Peter svarade för allt – ”från ax till limpa”.

2003-2009 verksam i egen regi med förmedling av kommersiella fastigheter under firmanamnet Borgelins Fastighetsbyrå.

 

HENRIK VON PORAT, Företagsmäklare sedan 2006, Civilekonom från Lund.

Henrik, född i Stockholm men uppväxt i Norrköping och Klippan och bosatt i Helsingborg sedan mer än 20 år har arbetat inom olika branscher och haft ledande befattningar i bl.a Indra, Ramlösa Hälsobrunn och Arriva.

Har också arbeta för Swedbank Företagsförmedling för att sedan 2009 driva Affärsmäklarna tillsammans med Peter

 

 

Samarbete över Hallandsåsen

Affärsmäklarna och Industriförmedlingen i Halmstad (industriförmedling.se) har ett samarbete. Vi är de ledande affärsmäklarna i Nordvästra Skåne och Södra Halland och presenterar våra objekt på en gemensam objektlista. Vi samarbetar över åsen till nytta för våra kunder, men bibehåller vår lokala förankring!