Företag

Här nedan redovisas endast vissa projekt och mycket summariskt. Ta gärna personlig kontakt med mäklaren för att få eller lämna mer information. Vi är mycket noga med att på säljarens/köparens önskan behandla uppdragen med olika grader av sekretess.

Vid intresse av att få ytterligare information avseende någon av nedanstående projekt, vänligen underteckna sekretessförbindelsen (som finns att ladda ner under rubriken ”Sekretessförbindelse”) och skicka den till Affärsmäklarna Borgelin & von Porat AB, Kullagatan 6, 252 20 Helsingborg.
Vi kommer efter mottagandet av underskriven sekretessförbindelse att förse er med ytterligare information om företaget och den fortsatta processen

För ytterligare information: Kontakta företagsmäklare Henrik von Porat genom att e-posta henrik@affmak.se eller ringa 0703-16 58 61

Beteckning Beskrivning Område Omsättning
2127 S
Teaser 2127 S
Bud och Transport företag
Sekretessförbindelse 2127 S
Södra Sverige 30 msek
2131 S

Teaser 2131 S

Kök och heminredningsbutik i A-läge

Sekretessförbindelse 2131 S

NV Skåne 8 msek

2125 S

Teaser 2125 S

2129 S

Teaser 2129 S


2130 S

Teaser 2130 S

Informationsinsamlingsföretag

Sekretessförbindelse 2125 S

Nöjes och Upplevelse företag

Sekretessförbindelse 2129 S


Blomsterbutik

Sekretessförbindelse 2130 S

Västra Sverige

Södra Sverige

 

 


Södra Sverige

11 msek

14 msek

 

 


2 msek