Företag

Här nedan redovisas endast vissa projekt och mycket summariskt. Ta gärna personlig kontakt med mäklaren för att få eller lämna mer information. Vi är mycket noga med att på säljarens/köparens önskan behandla uppdragen med olika grader av sekretess.

Vid intresse av att få ytterligare information avseende någon av nedanstående projekt, vänligen underteckna sekretessförbindelsen (som finns att ladda ner under rubriken ”Sekretessförbindelse”) och skicka den till Affärsmäklarna Borgelin & von Porat AB, Kullagatan 6, 252 20 Helsingborg.
Vi kommer efter mottagandet av underskriven sekretessförbindelse att förse er med ytterligare information om företaget och den fortsatta processen

För ytterligare information: Kontakta företagsmäklare Henrik von Porat genom att e-posta henrik@affmak.se eller ringa 0703-16 58 61

Utvecklingsbart återvinningsföretag Sekretessförbindelse 2138 S Teaser 2138 S
Framgångsrik återförsäljare av husbilar Sekretessförbindelse 2137 S Teaser 2137 S
Framgångsrikt måleriföretag Sekretessförbindelse 2139 S Teaser 2139 S
Framgångsrikt upplevelseföretag Sekretessförbindelse 2140 S Teaser 2140 S